Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

Thành lập chi nhánh - Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

THÀNH LẬP CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI

 

I.   Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh:

Căn cứ pháp lý:

-   Luật thương mại.

-   Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006.

1.   Điều kiện để thương nhân nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

a)   Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.       

b)   Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

2.   Soạn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Chi Nhánh

a)   Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

b)   Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu Chi nhánh.

c)   Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm.

d)    Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

e)   Giấy ủy quyền của thương nhân nước ngoài cho người đứng đầu Chi Nhánh.

f)   Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi Nhánh (Quý khách hàng cung cấp).

g)   Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng Chi Nhánh (Quý khách hàng cung cấp).

Các giấy tờ quy định tại điểm  3, 4  và 5 được lập bằng tiếng nước nơi thương nhân đăng ký và phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước sở tại chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

3.   Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

Bộ Thương mại là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài.

4.   Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

-    Không đáp ứng được các quy định tại mục 1 nêu trên.

-   Thương nhân nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quay lại
 • quang cáo footer 1
 • quang cáo footer 2
 • quang cáo footer 3
 • quang cáo footer 4

Giới thiệu

  Cần biết về đăng ký KD

   Mẩu văn bản hành chính

    Hỏi đáp